Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10: Điểm nhấn giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ8KBET